Skip to content

B I O CH E M NRP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-27 10:19:30
JSON

Tax Registration Number: K31404135W
Administrators: Aristidh Nikollari
Scope: Ngritjen e laboratorëve të diagnostikimeve mjekësore. Hapje klinikash kuruese dhe rehabilituese. Tregtimi i reagjentëve analitike, stomatologjike, veterinare, farmaceutike si dh aparaturave mjekësore. Hapje servisi për aparaturat dhe pajisjet laboratorike. Dhënie ndihme dhe konsulence teknike për përdorimin dhe mirëmbajtjen e aparaturave diagnostikuese nga specialiste të firmave prodhuese. Tregtim të materialeve të mjekimit, materialeve kirurgjikale dhe materialeve radiologjike. Në fushën e teknologjisë: Ngritjen e laboratorëve teknike për matjen e ndotjes se mjedisit, analizave të produkteve ushqimore, blegtorale dhe materialeve të ndërtimit. Tregtim dhe përpunim i esencave të ndryshme. Kryerje studimesh dhe zbatim projektesh për dekontaminimin e ambienteve, makinerive dhe aparaturave të ndotura. Në fushën e biologjisë: Tregtim dhe prodhim farërash, lulesh dhe prodhime të tjera kopshtarie. Përgatitje dhe ekspozim i koleksioneve të bimëve medicinale, zbukuruese dhe eterovajore etj. Hapje kursesh private në lenden e biologjisë dhe kimisë. Tregtim i pesticideve, plehrave kimike dhe bimëve medicinale. Tregtim pajisjesh 2 elektroshtepiake, pajisje zyrash, pjese këmbimi për aparatura elektronike. Tregtim i prodhimeve të ndryshme me baze druri, tregtim dhe përpunim i lendeve drusore. Tregtim i pijeve alkoolike, freskuese, duhan cigare etj. Tregtim me pakicë i karburanteve dhe soleventeve të ndryshëm. Tregtim i produkteve kimike(baza, acide, kripëra, detergjente etj). Hapje hotele, bar, restorant. Promovimi i manualeve të përdorimit të aparateve laboratorike dhe të protokolleve të analizave laboratorike. Botime të manualeve të përdorimit të aparateve laboratorike dhe protokolleve të analizave laboratorike. Investime në fushën e blektorime, pemëtarisë, peshkimit si dhe kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, bimëve medicinale etj.
Other Trade Names: B I O CH E M NRP
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 17.03.1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 81 350 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane Tirane TIRANE Automjeti tip Mercedes Benz me targe TR 3526
Status: aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Farke SELITE Rruga "Shkelqim Fusha", Pallati Al Konstruksion, Kati 1, Zona Kadastrale 3292, Numer Pasurie 102/14-N5

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 786 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 045 548,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 4 267 308,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 989 611,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 966 584,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:77 599 368,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:87 222 751,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 111 269 339,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016