Skip to content

I.D.K - KONSTRUKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-08-05 14:07:27
JSON

Tax Registration Number: K51408016J
Administrators: Gramos Dalipi
Scope: Sinjalistike rrugore vertikale, horizontale, siguri rrugore, ndriçuese dhe jondriçuese, studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim te tyre. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore, targa prokate, metale per skrap, veshjeve te punes, paisje dhe veshje per parandalimin e aksidenteve, per sigurimin teknik ne pune, vegla pune te pajisjeve dhe pjeseve industriale, telekomunikacioni, pajisje elektrike etj. Aktivitet ne fushen e ndertimit, ndertimet civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje civile, industriale, mirembajtje rrugore rutine dhe dimerore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tranvaje, metro, punime nentoksore, kanalizime, ura e vepra arti. Rrjete inxhinierike per ujesjellesa, gazsjellesa linja tensioni te larte e te ulet, telefoni, ndriçim, punime te inxhinierise se mjedisit etj. Prodhimi, tregtim i farave, fidaneve etj, Sherbime profesionale per zbatim dhe projektim lidhur me pyje dhe kullota.
Other Trade Names: I.D.K - KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28.06.2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 185 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, Kamion Scania 113 H, me targe TR 3485 T.
2) Tirane, Kamioncine Mercedes Benz, Targa AA 413 UZ
3) Tirane, Kamion Volvo Targa AA 230 NB
4) Tirane, Kamionçine Mercedes Benz Targa TR 7649 P
5) Tirane, TR 5992 R
6) Tirane, Berxull, Mjeti ATP me targa AA 933 YK
7) Tirane, Automjet Kamion Benz me targë AA 786 BR
8) Tirane, Kamion Mercedes Benz AA 053 TJ
9) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP, Targa AA 071 RE
10) Tirane, Kamion Man me targe: AA 985 NB
11) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP Targa AA 625 PY
12) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 186 AD
13) Tirane, Vore, Furgon ATP Volkswagen me targe AA 406 PS
14) Tirane, Kamioncine tip Mercedes Benz 711 D, me targe TR 2156 S.
15) Tirane, Vore, Kamioncine Mercedes Benz me targa AA 852 OZ
16) Tirane, TR 4934 R
17) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 319 AF
18) Tirane, Vore, Kamion Mercedes Benz me targa AA 851 OZ
19) Tirane, Berxull, Mjeti ATV me targa AA 287 AO
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Nr.Pasurie 1014/3, ZK.1167

Address:
1) Korce, Rruga Nacionale Korçe-Erseke, km.8, krahu i djathte (toke)
2) Tirane, Rruga e "Zajes", Koder Berxull, Godina 2/A
3) Berat, Çorovode, Skrapar, Radesh, Nr.294/1 (Are)

Email address:
info@idkkonstruksion.com

Telephone:
321355

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.08.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 25.10.2006
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 05.05.2009
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 11.12.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.12.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 41 407 917,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 112 885,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 63 341 978,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 158 258 097,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 085 955,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 818 539,43
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 20 613 742,06
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:551 692 708,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:460 127 043,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:547 671 259,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:573 399 864,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 189 910 283,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 130 090 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 173 632 424,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala