Skip to content

GENIUS SHPK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-02 14:52:20
JSON

Tax Registration Number: K63121801C
Administrators: Besnik Çullhaj
Scope: Në fushën e shëndetësisë si qendër diagnostikuese mjeksore, shërbim mjekesor pediatrik, kirurgji, ORL, okulisti, kardiologji etj, laborator klinik biokimik, etj. Qendër kurative mjeksore, trajtimi i mjeteve të transportit për kujdesin shëndetësor, import eksport me shumicë e pakicë depo farmaceutike dhe farmaci, aparatura dentare dhe aksesorët e tyre, trajnim, servis, mirëmbajtje, profilaksi të të gjithë aparaturave mjeksore, për laboratore kimike, biologjike, transport mallrash e pasagjerësh. Shërbime ndërhyrëse higjeno sanitare (deratizim, desifektim, desiinsektim). Blerje dhe shitje pajisje mjeksore, blerje dhe shitje kite, reagente, materiale mjeksore. Shërbim konsulencë mjeksore dhe të ndryshme. Organizim eventesh të ndryshme, mjeksore, organizim work shop, konferenca mjeksore.
Other Trade Names: GENIUS SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02.07.2004
District: Kavajë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 195 000 000,00
Shares: 100
Child Company: GENIUS LAB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.04.2019 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91609004C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Kavajës, zona kadastrale nr.8220, nr.pasurie 6/343+1, 6/343+1-N11, 6/343+1-N21, kodi postar 1023., me administrator Valbona Çullhaj. GENIUS SHPK zotëron 100% të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.07.2020)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kavajë Lagjja Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish Spitalit

Address:
1) Tiranë, Kavajë, Lagjja Nr.3, Rruga Qazim Kariqi Laboratori përballë Spitalit të Qytetit
2) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati nr.2R, Kati -1 (Magazine)
3) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, rruga e Kavajës, palllati nr.2R, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 03.10.2008
Vendimi per rritjen e kapitalit 12.05.2017
Vendimi per rritjen e kapitalit 10.11.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 80 201 794,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 45 409 657,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 50 365 854,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 15 574 272,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 25 850 167,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 18 656 178,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 20 704 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:351 067 708,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:273 768 787,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:238 857 044,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:156 008 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 145 072 934,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 98 476 014,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 76 462 698,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala