Skip to content

MGB Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-05-18 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: K91323004Q
Administrators: Robert Bano
Scope: Ndërtime civile të të gjitha llojeve, aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni, etj. Ndërtime projektime rrugë, ura, punime hekurudhore, ndërtime ujësjellës, kanalizime, etj. Import eksporte, tregti me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm të konsumit, materiale ndërtimi, linja e pajisje, mobile, etj.
Other Trade Names: MGB
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 18.06.2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 282 000 000,00
Shares: 3
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
LINZE Komuna Dajt, Fshati Linze, Rruga Nacionale Tirane - Dajt, Leje ndertimi me vendimin Nr. 336/2, Zona Kadastrale 2460, Nr. Pasurie 603/11

Address:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.3, Rruga ''Sitki Çiço, pasuria nr.7/106, Z.kadastrale 8140, Leje ndertimi nr.10786/11 Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga Bedri Karapici, ish Mjetet Mesimore, Pasuria Nr.4/697, Z.Kadastrale 8240

Telephone:
692066664

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 84 633 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 46 653 593,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:506 581 751,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 280 075 801,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015