Skip to content

KUKUR ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-25 10:17:49
JSON

Tax Registration Number: K92313017A
Administrators: Carlo Francioni
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kukur 1, Kukur 2, Kukur 3, Kukur 4, Kukur 5, tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në baze të kësaj kontratë Koncesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë).
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 05.11.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 355 555 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 5, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati 17, Hyrja 3, Ap.12, Kati 3.

Telephone:
0696009080

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -168,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 48,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -385 324,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 116 754,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 224 574,00
Worked By : A.Lala