Skip to content

IDRO ENERGIA PULITA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:46:15
JSON

Tax Registration Number: L01305510P
Administrators: Gerti Idrizi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e HEC-eve, Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit mbi lumin Gostivisht dhe Langaricë Përmet, si dhe prodhimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës së konçensionit tek Autoriteti Kontraktues.
Other Trade Names: IDRO ENERGIA PULITA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 08.10.2009
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 643 849 000,00
Shares: 1
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja Nr.4, Rruga ''Dëshmorët'', Pallati Nr. 845

Address:
1) Gjirokastër, Përmet, HEC Ura e Dashit, zona kadastrale 1463 me Nr. pasurie 4-ND, Gostivisht, Përmet
2) Gjirokastër, Përmet, HEC Lanmgarica 3, zona kadastrale 1463 me Nr. pasurie 2-ND, Gostivisht, Përmet
3) Gjirokastër, Përmet, HEC Gostivisht, zona kadastrale 1822 me Nr. pasurie 2-ND, Gostivisht, Përmet

Email address:
g.idrizi@gts.al

Telephone:
0692087474

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -132 359 013,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -97 002 225,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -27 152 896,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -867 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:35 031 193,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 723 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:44 780 394,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 130 437,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala