Skip to content

LEXALKO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-13 12:08:23
JSON

Tax Registration Number: L02222010A
Administrators: Luan Kapllanaj
Scope: Import-eksport, shitje me shumice e pakice të makinerive të renda, mjeteve të transportit të kapaciteteve të ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave/ose pasagjereve, traktorë, ekskavatorë, drilling Machine, vinça të tonazheve e të kategorive të ndryshme, makineri bujqësore e mjete bujqësore të kapaciteteve të ndryshme me ose pa zinxhirë, me ose pa rimorkio. Haja dhe shfrytëzimi i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe makinerive që përmendet në pikat e mësipërme. Import-eksport, shitje me shumice e pakice të pjesëve të këmbimit, gomave etj për çdo lloj makinerie dhe pajisje. Import-eksport i vajrave lubrifikante dhe 2 lubrifikanteve të tjerë të te gjitha llojeve etj. Aktiviteti i qiradhënies/marrjes dhe/ose marrjes në përdorim i makinerive . Aktivitet tregtare në fushën e turizmit që konsistojnë në nxitjen, mbështetjen e zhvillimin e projekteve turistike të çdo lloji në territorin e Republike se Shqipërisë, përfshirë shitblerjet marrjet/dhëniet me qira e në përdorim të pasurive të paluajtshme;asistence e mbështetje në studime, projekte, hartime e deri në përfundime të projekteve të konstruksionit. Kryerjen e shërbimeve, në baze të kontratave me subjekte fizike e juridike vendase ose të huaja dhe ofrimin e asistencës teknike, ligjore e financiare në shitblerjet e pasurive të paluajtshme si dhe në marrjet/dhëniet me qira ose në përdorim të pasurive të paluajtshme. Veprimtari në fushën e turizmit me qellim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike, plazheve, qendrave të argëtimit brenda dhe jashtë vendit, të blejë, të shes, të marre e të japë me qira, të ndërtojë apo të nxisë ndërtimin e tyre. në fushën e turizëm hoteleri, restorante, bar-kafe, internet kafe etj. Aktiviteti në fushën e ndërtimeve civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Importeksport dhe tregtimi i të gjitha materialeve, lendeve të para dhe produkteve gjysme të gatshme në fushën e ndërtimit. Agjenci imobiliare. Dhënie asistence teknike etj. Gërmime me mjete të renda dhe transport dheu, inerte dhe mallrat e ndryshme. Kërkim-zbulim, shfrytëzim dhe përpunim mineralesh. në fushën e ndërtimit, ndërtime civile dhe ushtarake, gurore dhe përpunim inertesh. Aktivitet tregtare në fushën e energjisë se rinovueshme, që konsistojnë në nxitjen, mbështetjen, zhvillimin e projekteve në ketë fushe, ndërtim shfrytëzim hidrocentralesh, termocentralesh, ndërtim-shfrytëzim parqe aeolike, parqe solare etj. . . në përgjithësi çdo lloje aktivitete që lidhet me energjinë e rinovueshme.
Other Trade Names: LEXALKO
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 09.10.2010
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 5 000 000,00
Shares: 5 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Ilmije Kapllanaj, Isuf Kapllanaj, Rudina Kapllanaj
Status: Aktiv
License(s): VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Blloku Gintash, Dyqani Nr. 8, Zona Kadastrale 8310, Pasuria Nr. 10/213-N.8

Address:
Tiranë Vore Muçaj Rruga Industriale, Nr Pasurie 134/24 Durrës Durrës Durrës Autostrada Durrës - Tiranë, Km 4, Djathtas Ndertese private 2 kateshe, Zona kadastrale nr.8517 me nr.pasurie 148/81

Telephone:
42414023

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 37 802 795,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 9 957 101,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 14 903 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:422 568 503,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 957 101,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015