Skip to content

MP ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:46:15
JSON

Tax Registration Number: L22404005U
Administrators: Hetem Sulaj (Likuidator)
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Lefter 1”, “Lefter 2A”, “Lefter 2B”, “Lefter 3” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontratë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu çdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon atë.
Other Trade Names: MP ENERGY
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 03.12.2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Shoqëri në Likuidim e Sipër
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: Më datë 15.11.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua prishja e shoqërisë “MP Energy” sh.p.k nëpërmjet likujdimit. Asambleja shkarkoi nga detyra administratorin Mehmet Pëllumbi dhe emëroi Z. Hetem Sulaj si likuidator të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Shoqëri në likuidim e sipër”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Lagjja Unaza e Re, Rruga Teodor Keko, Godina nr. 1

Email address:
ascolor2007@gmail.com

Telephone:
0692028777

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -552 300,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -655 350,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -539 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -483 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -387 764,00
Worked By : A.Lala