Skip to content

Pese Vellezerit
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-20 14:14:04
JSON

Tax Registration Number: L22925402C
Administrators: Shkëlqim Dulla
Scope: “Ndërtim, rikonstruksion, restaurim në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile - industriale, private dhe shtetërore, social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve. Ndërtim godina banimi si me fondet e vete shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social, kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurimeve, etj. Ndërtime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime veprash të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve detare, puse, çpime gjeologo inxhinierike, çpime për ujë etj. Kryerje punimesh të inxhinierisë civile të te gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave ekzistuese, izolim mbi dhe nëntokësore nga ujërat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbërta si pyje, parqe etj. në ndërtimin, mirëmbajtje dhe restaurimin ujësjellësi dhe KUZ-ve, KUB-ve, etj. Administrim I guroreve, impianteve të betonit, impianteve të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës se projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjeodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim dige të larte, etj. Prodhim, fabrikim dhe 2 tregtim materiale ndërtimi, inerte, prodhimeve të betonit, etj. Projektim, ndërtim, të objekteve civile, social kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, qendra tregtare, ndërtim rrugësh, ndërtim veprash arti, arkitektonike, ndërtime mjedisesh rekreative, linja hekurudhore, rikonstruksion rrugësh, të veprave të ndryshme industriale e tregtare. Shërbime të punimeve mekanike, ngrohje, kondicionim dhe hidrantit kundra zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, bujqësore, ndërtimi, elektroshtepiake, pajisje elektrike, kancelari dhe artikuj kompjuterik, artikuj të ndryshëm mobilierie, dyer, dritare, pajisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim pajisje hidraulike, pajisje hidrosanitare dhe aksesore të tyre. Pastrim dhe gjelbërim të ambienteve publike dhe private. Hoteleri, turizëm, bar, restorant. Agjensi udhëtimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash të transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Pike shitje të te gjitha llojeve të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Vlerësim i pasurive të paluajtshme. Punime gjeodezike, bazamente gjeodezike dhe rilevime të te gjitha shkalleve. ”
Other Trade Names: Pese Vellezerit
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 22.05.2012
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 300 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
LIBOFSH Fshati Libofshe

Telephone:
693131240

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 27 481 209,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 536 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 7 770 402,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 758 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 861 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:125 951 232,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:94 333 352,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 58 532 054,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016