Skip to content

Begem Energji
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-06 14:47:11
JSON

Tax Registration Number: L31818008K
Administrators: Avgon Cenalla
Scope: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve Vranisht, Hocisht, Grapsh, Zicisht, Stropan, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit Rep 5839, Nr Kol 1708, Datë 20 Maj 2013.
Other Trade Names: Begem Energji
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 14.06.2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 22.11.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pezullimi i aktivitetit të shoqërisë “BEGEM ENERGJI” për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Bilisht, DEVOLL, Zicisht, Godina e vjetër e Hec

Telephone:
0684011896; 0693051409

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala