Skip to content

HP ZALOSHJA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-12 10:32:49
JSON

Tax Registration Number: L32126023F
Administrators: Elmira Fusha
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentralit "Bregu i Madh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, kjo në zbatim të kontratës së Konçesionit, Kontrata e formës BOT (Ndërtimi, operimi dhe transferimi) për ndërtimin e Hidrocentralit "Bregu i Madh" me nr. 10159 , Rep. 3277 Kol, date. 03. 09. 2013, në të cilin përfshihet projektimi, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimin e tij nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues sipas kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: HP ZALOSHJA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06.09.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa 16, Hyrja 9, Apartamenti 20, pranë Drejtorisë së Policisë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala