Skip to content

HIDROCENTRALI CANGONJ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-13 10:38:48
JSON

Tax Registration Number: L34203001F
Administrators: Adnan Qylafi
Scope: Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit “CANGONJ”, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, sipas kontratës konçensionare BOT me Nr. 5838 Rep. Nr. 1707 Kol. date 20/05/2013 e lidhur midis METE (Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës) dhe Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive FAVINA 1 sh. p. k. dhe FAVINA sh. p. k.
Other Trade Names: HIDROCENTRALI CANGONJ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31.05.2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 70 000 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Pojan, Objekt Privat, Në Fshatin Cangonj

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala