Skip to content

GJURR REÇ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-01-25 10:48:44
JSON

Tax Registration Number: L36814701J
Administrators: Petrit Doda
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "MALLA" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçesioni Nr. 7036 Rep, Nr. 2138 Kol. datë 13.06.2013.
Other Trade Names: GJURR REÇ
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 13.06.2013
District: Dibër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 14.10.2015, u lidh marrëveshja e pengut Nr. 1278 Rep. Nr. 961 Kol., ndërmjet marrësit të kolateralit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe dhënësit të kolateralit shoqërisë "Gjurr Reç" sh.p.k. me qëllim sigurimin e kontratës së kredisë bankare Nr.1277 Rep Nr.960 Kol., datë 14.10.2015, me objekt dhënien e 135.000.000 lekë kredi. Kolaterali përbëhet nga të gjithë kuotat që përbëjnë 100% të kapitalit të shoqërisë “GJURR REÇ” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Zall - Reç

Telephone:
0696025966

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.01.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -927 934,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 320 629,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:91 793 981,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 309 903,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017

Worked By : A.Lala