Skip to content

Hidrocentrali QARR & KALTANJ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-06 14:47:11
JSON

Tax Registration Number: L37902001E
Administrators: Adnan Qylafi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit “QARR“ e “KALTANJ ”, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, sipas kontratës konçensionare BOT me Nr. 626 Rep. Nr. 163 Kol. datë 24/07/2013 e lidhur midis METE (Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës) dhe shoqërisë FAVINA sh.p.k.
Other Trade Names: Hidrocentrali QARR & KALTANJ
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 29.04.2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 200 000 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Çlirim, Në qendër të Fshatit Çlirim.

Telephone:
0822 45705; 0692093738

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -5 589 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 103 475,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 227 282,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -7 098 761,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 764 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:31 901 899,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:40 422 642,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 28 461 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 426 878,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala