Skip to content

SKATINË - HEC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-06 14:47:11
JSON

Tax Registration Number: L39809601H
Administrators: Rita Istrefi
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Skatinë", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit (shih Kontratën e Formës "BOT", të lidhur midis Konçesionarit "INFO METAL PLAST - AL SHPK dhe Autoritetit Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, noterizuar me Nr. 10431 Rep. Nr. 3365 Kol datë 09. 09. 2013 nga noteri i dhomës së Noterëve Tiranë Julian Zhelegu).
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 05.12.2013
District: Kukës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 500 000,00
Shares: 500
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Bytyc, KAM-FSHAT, Poshtë Fshatit Kam, pranë Urës së Skatinës

Email address:
skatinehec@yahoo.com

Telephone:
0682035047

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala