Skip to content

HEC LANABREGAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 09:56:10
JSON

Tax Registration Number: L41918001E
Administrators: Olsi Isufaj
Scope: Prodhim i energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.
Other Trade Names: HEC LANABREGAS
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 06/11/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 192 397 676,00
Shares: 10 000
Type of Ownership: Publike
Number of Administrators: 1
Male/Female: 3 Femra/ 1 Mashkull
Board Members: Brunilda Xhixho; Ortjon Dhami; Evis Gjebrea (Kryetar); Aida Sula
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Në datë 04.09.2015: Është Depozituar Marrëveshja e Pengut Rep.4539, Kol.767 datë 31.07.2015, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sh.a dhe shoqëria “Hec Lanabregas”sh.a, me objekt: “Vënje peng mbi aksionet që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.
Changes
Address:

Seat:
Dajt; Lanabregas; Lanabregas Komuna Dajt.

Address:
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Kavajës, Ish ndërmarrja e ofiçinës së automjeteve.

Email address:
heclanabregas@gmai.com

Telephone:
0664129165

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 09.02.2019
Marrëveshje Pengu datë 31.07.2015
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 70 078 968,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 91 745 257,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 31 849 245,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 857 655,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:231 179 018,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:269 773 600,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:118 332 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 12 766 512,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.B