SaniService
Skip to content

SaniService
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-11-07 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L51910021C
Administrators: Admir Daca
Scope: Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të Koncesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të Fituesit nr. 1440/13 prot. date 23. 06. 2015.
Other Trade Names: SaniService
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Foundation Year: 03.07.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 20 000,00
Shares: 4
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Kashar MEZEZ Autostrada Tirane-Durres, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679

Address:
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 3, rruga e Dibres, godina 372, Tirana 1000, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza", urgjenca kirurgjikale, kati -1

Telephone:
42250073

Financial Information


Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -160 163 154,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 152 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:113 086 400,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016