Skip to content

ISOMETRIC
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-01-18 09:54:36
JSON

Tax Registration Number: L92207009A
Administrators: Darin Gezdari
Scope: Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve laboratorike, didaktike, pajisjeve simuluese, materiale trajnimi, laboratorike, mësimdhënie, sportive,sisteme profesionale dhe arsimore. Blerje dhe furnizimit me materiale të ndryshme mjekësore, kozmetike, reagente, kimikate, materiale konsumi, komplete diagnostikuese, medikamente,kite,produkte veterinare,standarte bujqësore, lëndë të para për industri të ndryshme, materiale elektronike, mjete elektrike, hidraulike. Importimi dhe tregtimi i linjave teknologjike për industri ushqimore dhe laboratorë me profile të ndryshme. Shit-blerje produktesh IT, softwarike, sistemeve audio-vizive,impiante, makineri, ngrohje -ftohje, ventilim, ajër të kondicionuar, transformatorë,analizues multidimensional, transmetues, pajisje kompjuterike, detektore, pajisje elektro- shtëpiake, elektromekanike, inxhinierike, motorike dhe pajisje mjedisore e nën produkte bujqësore e mjedisore. Dizenjimi dhe konsulenca inxhinierike për laborator në profile didaktike ,detektuese, validimi,kalibrues, mjedisiore,bujqësor, inxhinierike dhe në sistemet të integruara industriale. Trajnime dhe konsulenca teknike-arsimore bazuar në kurrikulat e aprovuara për laboratorë kërkimorë, universitarë,laboratoret profesional, mjekësor dhe mësimdhënës, si dhe projektimin dhe prodhimin e pajisjeve dhe materialeve për aplikimin për didaktike, mjekësore, industriale, mjedisore,kalibruese, laboratorë kompjuterikë dhe profesionalë. Instalime, shërbime, trajnimet, kualifikimin dhe çertifikimin e pajisjeve laboratorike dhe industriale. Import-eksport të materialeve kancelarike, materiale të përgjithshëm konsumi, paketimesh plastike, metalike, materiale sigurie, sisteme kamerash, dare, vula, shirita sigurie, detergjentë, pastrimi, alkolike, materiale të buta, agregatëve bujqësore, materiale në funksion të fermave, bagëtive etj .Sisteme të integruara laboratorike, elektrike, sisteme të automatizuara, sisteme shpërndarjeje, kontrolli, ndërtim rrjeti, industriale pajisje për prodhimin dhe testimin e kimikateve, ilaceve, produkteve të petroleve, mjedisore, pajisjeve laboratorike dhe materiale, didaktike, linja prodhimi ektroteknike, civile dhe ndërtime industriale kabinetesh.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.09.2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga" Mihal Duri", Nr 7

Website:
www.isometric.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2019
Statuti i Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani