Skip to content

GARDEN LINE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-27 11:07:56
JSON

Tax Registration Number: K11427004I
Administrators: Klod Zigori
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i bimëve dekorative dhe luleve, i makinerive dhe i pajisjeve të ndryshme për kopshtari. Projektimi dhe zbatimi i veprave dekorative në lidhje me kopshtarinë dhe kopshtarët, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi. Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktivitetit ekonomik në fushën e kopshtarisë dhe të inxhinierisë së mjedisit. Aktivitet në fushën e realizimit të veprave të infrastrukturës si rrugë, sistemime përforcuese-mbajtëse, gërmime etj. Prodhim betoni.
Other Trade Names: GARDEN LINE
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.12.2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 80 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Autoveturë Citroen e Gri Metalike targë AA 593 DZ
2) Tiranë, Kamion Renault me targa AA 447 UM
3) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 426 UM
4) Tiranë, Automjetin Kamion Iveco Fiat Ngjyra - i Bardhë me targa AA 908 MB
5) Tiranë, Automjet Gjysem Rimorkio SAM-322-K, Targe ACR 231, Ngjyrë e bardhë
6) Tiranë, Automjetin Kamion Iveco Fiat Ngjyra - i Bardhë me targa AA 920 MB
7) Tiranë, Gjysem Rimorkio MIELE me targë ADR 431 ngjyrë e kuqe
8) Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter ngjyrë jeshile me targë AA 948 RX
9) Tiranë, Automjeti Kamion SCKANIA me gjysëm rimorkio me Targë të kamionit AA 946 HP Ngjyrë të bardhë
10) Tiranë, Automjeti Tipi -APV - ASTRA - Ngjyrë e bardhë me targa AA 420 RP
11) Tiranë, ATP DAIMLER CHRYSLER ngjyrë-Bardhë-Targa AA787MS
12) Tiranë, Kamion Renault i Bardhë me targë AA 106 MR
13) Tiranë, ATP Nisan D40 NAVARA Ngjyrë Blu, me Targë AA 519 RR
14) Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz, ngjyrë i bardhë me targë AA 796 ML
15) Tiranë, Autoveturë Citroen e Bardhë targë AA 596 DZ
16) Tiranë, ATP - 308 - CDI SPRINTER Targa AA 613 JB Ngjyrë e bardhë
17) Tiranë, ATP Mercedes Benz Tipi 904 AA421CP
18) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 312 UM
19) Tiranë, Vorë, Marikaj, Automjeti Tip Ford Transit i Bardhë me Targë TR 9863 M
20) Tiranë, Mercedes Benz ATP Targë AA 896 HM Ngjyrë e bardhë
21) Tiranë, Automjet Daimler Chrysler 413 CDI, Targë AA368KO, Ngjyrë e Bardhë
22) Tiranë, Mjeti Gjysëm Rimorkio, Marka ZORZI, Emërtimi Teknik 36S1251, me Targë AFR 317, Ngjyrë e Kuqe
23) Tiranë, Automjet Marka TATA tipi 464, ngjyrë e bardhë me targë AA163 MA
24) Tiranë, Çisternë e bardhë me pompë tipi DAF, targë AA 092 ON
25) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 215 UH
26) Tiranë, Kamion Mercedes Benz i bardhë me targë AA 671 DV
27) Tiranë, Automjet me targë AA 902 GK
28) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 214 UH
29) Tiranë, ATP - 308 - CDI SPRINTER Targa AA 615 JB Ngjyrë e bardhë
30) Tiranë, Kamion Volvo bardhë targë AA 059 EE
31) Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter ngjyrë jeshile me targë AA 950 RX
32) Tiranë, Automjeti Marka TATA, Lloji ATV Tipi 464, Ngjyra Gri, Targa AA 973 LY
33) Tiranë, Tërheqës Volvo, ngjyrë-Bardhë-Targa AA643MM
34) Tiranë, Automjet Marka Renault, tipi 224, ngjyrë e bardhë me targë AA 158 MA
35) Tiranë, Automjet ATP Mercedes Benz Sprinter Ngjyrë jeshile me targë AA 235 SB
36) Tiranë, ATP Nisan D40 NAVARA Ngjyrë Blu, me Targë AA 521 RR
37) Tiranë, Automjeti Mercedes Benz ATP ngjyrë e bardhë targa AA 804 JU
38) Tiranë, Automjet tip ATP Mazda ngjyrë e bardhë me targë AA 912 PI
39) Tiranë, Automjet tip ATP Mazda ngjyrë e bardhë me targë AA910 PI
40) Tiranë, Automjet Marka TATA tipi 464 ngjyrë e bardhë me targë AA162 MA
41) Tiranë, ATP mercedes Benz 308 D, i bardhë, targa AA 673 DV
42) Tiranë, Gjysëm rimorkio me targë ACR 4 123 Ngjyrë blu
43) Tiranë, Vorë, MARIKAJ, Mercedes Benz Model DRM-04 Targë AA 522 JB Ngjyrë e bardhë
44) Tiranë, Automjet, Marka TATA Tipi 464 ngjyrë e bardhë me targë AA 160 MA
45) Tiranë, Vorë, MARIKAJ, Automjet tip Ford Tranzit ATP Ngjyrë e Bardhë TR 8238 S
46) Tiranë, Automjet tip ATP Mazda ngjyrë e bardhë me targë AA 911 PI
47) Tiranë, Mercedes Benz ATP Targë AA 895 HM Ngjyrë e bardhë
48) Tiranë, Tërheqës Marka Volvo, Tipi L80A, Ngjyrë e Bardhë me Targë AA 895 MV
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, GARDENLINE MARIKAJ

Address:
1) Tiranë, Pazari i Ri, Zona Kadastrale 8150, Pasuria nr.2/311, Vol.18, F.17
2) Berat, Qendër-Skrapar, Zona Kadastrale 1373 e vendosur bashkarisht me Pasuritë 48/31 dhe 48/33, Komuna Qendër Skrapar - Fshati Çerenishtë
3) Tiranë, Vorë Marikaj, Bashkia Vorë, Lagjja Marikaj, Rruga e Luleve, Godinë 1 Katëshe, Nr. Pasurisë 92/14, Zona Kadastrale 2596
4) Korçë, Pogradec, Qukës - Qafë Plloçë, seksioni 3, km. 33+800 - km. 43+310. IBC/MC, Gështenja - Pogradec

Email address:
gardenline@marikaj.com

Telephone:
0692020742; 042232897

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (20.07.2019)
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 10.07.2012
Kontrate transferimi e kuotave 07.07.2001
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 50 413 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 154 997 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 38 752 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 57 101 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 150 820 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 60 529 567,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 144 454 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 871 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 36 050 151,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 12 040 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 10 539 159,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:560 321 407,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 432 275 601,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:687 492 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 756 390 716,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 953 977 552,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 729 109 002,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 356 259 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 60 404 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 224 512 949,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 71 001 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 88 669 913,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.lala