Skip to content

GARDEN LINE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-11 14:44:45
JSON

Tax Registration Number: K11427004I
Administrators: Klod Zigori
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i bimëve dekorative dhe luleve, i makinerive dhe i pajisjeve të ndryshme për kopshtari. Projektimi dhe zbatimi i veprave dekorative në lidhje me kopshtarinë dhe kopshtarët, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi. Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktivitetit ekonomik në fushën e kopshtarisë dhe të inxhinierisë së mjedisit. Aktivitet në fushën e realizimit të veprave të infrastrukturës si rrugë, sistemime përforcuese-mbajtëse, gërmime etj. Prodhim betoni.
Other Trade Names: GARDEN LINE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.12.2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 80 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, ATP Mercedes Benz Tipi 904 AA421CP
2) Tirane, Automjet me targe AA 902 GK
3) Tirane, Automjet Marka Renault, tipi 224, ngjyre e bardhe me targe AA 158 MA
4) Tirane, Automjet Marka TATA tipi 464 ngjyre e bardhe me targe AA162 MA
5) Tirane, Automjet, Marka TATA Tipi 464 ngjyre e bardhe me targe AA 160 MA
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, GARDENLINE MARIKAJ

Address:
1) Berat, Qender - SKRAPAR
2) Berat, Qendër Skrapar, Zona Kadastrale 1373 e vendosur bashkarisht me Pasuritë 48/31 dhe 48/33, Komuna Qendër Skrapar - Fshati Çerenishtë
3) Tirane, Vore, MARIKAJ, Bashkia Vorë, Lagjja Marikaj, Rruga e Luleve, Godinë 1 Katëshe, Nr.Pasurisë 92/14, Zona Kadastrale 2596
4) Korce, Pogradec, Qukes - Qafe Plloce, seksioni 3, km. 33+800 - km. 43+310. IBC/MC, Geshtenja - Pogradec

Email address:
gardenline@marikaj.com

Telephone:
0692020742; 042232897

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2020
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 10.07.2012
Kontrate transferimi e kuotave 07.07.2001
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 088 928,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 119 841 197,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 50 413 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 154 997 121,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 38 752 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 57 101 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 150 820 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 60 529 567,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 144 454 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 871 415,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 36 050 151,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 12 040 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 10 539 159,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:597 352 181,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:721 502 258,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:560 321 407,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 432 275 601,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:687 492 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 756 390 716,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 953 977 552,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 729 109 002,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 356 259 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 60 404 201,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 224 512 949,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 71 001 214,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 88 669 913,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.lala