Skip to content

ALB_TRA_NET SCU
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-16 11:17:05
JSON

Tax Registration Number: K26911001ë
Administrators: Gentjan Canaj
Scope: Projektimi, instalimi, konstruksioni dhe ofrimi i sherbimeve te internetit dhe te telefonis fikse, duke perfshire ketu edhe telekomunikacionin rural, te gjitha operacionet tregtare, industriale e financiare per pasuri te luajshme e te paluajtshme, te cilat konsiderohen te dobishme e te nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, etj
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.07.2002
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 110 261 106,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Bushat qender, ndertese private, me numer pasurie 536/20, Zona Kadestrale Nr 1329

Telephone:
0692090162

Financial Information


Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 486 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 839 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 304 946,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 421 014,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -5 746 264,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:10 500 786,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:10 571 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 11 713 395,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016