Skip to content

Besnik Çera (Ish Besnik Cera)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-29 14:25:11
JSON

Tax Registration Number: K31427035Q
Administrators:
Scope: Import-Eksport. Tregtim të materialeve industriale, ushqimore, imputeve bujqësore, blegtorale, makinerive dhe aksesorëve të punës në ndërtimtari, bujqësi, blegtori, materialeve kancelarie, paisjeve dhe pjeseve elektronike, materialeve elektrike, hidraulike, detergjentëve, gazra teknike, reagentë të ndryshme, pajisje dhe aparatura laboratorike, uniforma të ndryshme pune, materiale të ndryshme plastike. Tregtim të makinerive dhe aksesorëve të ndryshëm për fikjen e zjarreve. Tregtim të luleve dekorative, P.M.B-ve, M.M.SH.B-ve, plehra kimike dhe organike, fara dhe fidana, lëndë të para për ngrohje. Shërbime D.D.D, shërbime sanitare (pastrime dhe larjen e ambjenteve të ndryshme), projektim, ndërtim, rehabilitim të ambjenteve mjedisore të gjelbërta, të fushave të sportit dhe parqeve të ndryshme. Gërmime dherash, sistemime dhe pastrime inertesh, pregatitje dherishtesh të ndryshme në ambjente mjedisore. Punime të ndryshme elektrike, hidraulike, mekanike, elektronik, mirëmbajtje pajisjesh dhe aparaturash të ndryshme laboratorike. Projektim, ndërtim, rehabilitim, shërbim të plantacioneve të ndryshme bujqësore, pyjore dhe kullotave. Prodhim dhe shërbim të M.M.SH.B-ve. Dekorime për ambiente të ndryshme.
Other Trade Names: Agromarket
Legal Form: Person fizik
Foundation Year: 06.03.2000
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Status: Aktiv
License(s): II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
II.5.A - Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë)
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Rruga “Dritan Hoxha”, ndërtesa nr.2, hyrja nr.3, kodi postar nr. 1026.

Email address:
agromarket.alcera@gmail.com

Telephone:
0682522632

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.09.2019
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Worked By : A.Lala