Skip to content

SPITALI EUROPIAN (Ish DORA E ARTE)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-30 14:51:18
JSON

Tax Registration Number: K41824026P
Administrators: Arber Guma, Luca Vegetti, Alberto Dimitri, Vincenzo Cagnazzo
Scope: Menaxhimit (drejtimit) te qendrave te kujdesit shendetesor privat ne pergjithesi, te klinikave dhe qendrave shendetesore, shtepi pleqsh, mjekeve diagnostikues, kuruese dhe rehabilituese, ambulatore, spitalor privat. Blerjen, shitjen, realizimin, perfshire leasing financiar te prones se paluajteshme. Prodhimin, tregtimin, importin dhe eksportin e produkteve shendetesore te shendeteshme, integratore dhe kozmetike si dhe paisje dhe aparate mjekesore me interes shendetesor.
Other Trade Names: SPITALI EUROPIAN; Spitali Villa Maria
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26.05.2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 811 835 205,00
Shares: 1
Parent Company: Gruppo Villa Maria S.p.A, një shoqëri sipas ligjit italian, me zyrat qëndrore në adresën: Lugo (RA), Giuseppe Garibaldi 11, CAP 48022, numër TVSH 00423510395, e përfaqësuar në këtë veprim nga ana e Luca Vegetti, në cilësinë e përfaqësuesit sipas prokurës së posaçme të datës 17.02.2017 (Sipas kontratës për shit-blerjen e kuotave, datë 16.03.2017, të dorëzuar në QKB)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 4
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.6.B - Shërbime spitalore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Mbikalimi Kasharit, Kthesa e Rinasit.

Email address:
sonila.skenderaj@yahoo.com

Telephone:
0682079466

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.07.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash te kapitalit
Kontrate per shit-blerjen e kuotave 16.03.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 30.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 11.11.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtesen e kapitalit 24.09.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 20.02.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 05.03.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.09.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.09.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -190 562 160,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -181 262 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -159 640 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -186 252 056,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -176 682 395,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -89 289 462,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -52 826 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:103 076 746,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:89 405 540,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:128 355 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:81 943 286,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 90 432 646,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 40 554 525,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 24 923 075,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala