Skip to content

HYUNDAI AUTO ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-29 12:10:21
JSON

Tax Registration Number: K62420006T
Administrators: Ilir Zeka
Scope: Ngritja e një aktiviteti tregtar e shërbimesh riparimi për përfaqësimin ekskluziv të firmës "HYUNDAI", në Shqipëri, importimin e automjeteve të markës HYUNDAI dhe të gjitha markave të tjera. Shitja me shumicë e pakicë e automjeteve te markës "HYUNDAI" si dhe të gjitha markave të tjera. Organizimi i shërbimit të servisit universal për të gjitha markat e automjeteve. Shitja me shumicë e pakicë e pjesëve te këmbimit, nyjave, agregateve të automjeteve të të gjitha markave. Kryerja e servisit universal për të gjitha llojet e automjeteve të të gjitha markave. Kryerja e të gjitha Shërbimeve të tjera ndihmëse e të nevojshme që plotësojnë kryerjen e aktivitetit në fjale dhe që nuk bien ndesh me ligjet shqiptare në fuqi. Qiradhënie e automjeteve të të gjitha llojeve, ngritja e rrjetit të qiradhënies së automjeteve në te gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhënia e automjeteve të të gjitha llojeve me qira financiare (leasing). Ofrim Shërbim taksie. Import-eksport të produkteve si (pajisje elektro-shtëpiake, produkte elektrike, etj.) të lejuara nga ligji për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar. Organizimi i një rrjeti njësish tregtare dhe riparuese të cilat do te ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me veprimtarinë kryesore, në emër dhe për llogari të "HYUNDAI AUTO ALBANIA" sh. P. K. Organizimin e panaireve dhe ekspozitave për paraqitjen e automjeteve të të gjitha markave, bërjen e publicitetit tregtar si dhe ruajtjen e ekskluzivitetit tregtar ne territorin e Republikës së Shqipërisë të Grupit "HYUNDAI", ne bashkëpunim të ngushte e në përputhje të plote me kërkesat e tij.
Other Trade Names: HYUNDAI AUTO ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.12.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë Durrës, Kilometri 1, godinë 4 kate

Telephone:
0682020400

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2019
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Marreveshje per blerjen e kuotave 13.12.2010
Kontrate per revokim shitje 18.07.2011
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2019
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Marreveshje per blerjen e kuotave 13.12.2010
Kontrate per revokim shitje 18.07.2011
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 66 864 833,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 75 262 328,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 62 303 040,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 31 748 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -12 401 018,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -16 073 698,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 3 175 190,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 3 061 394,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 860 535 231,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 188 989 794,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 289 532 773,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 829 423 830,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 271 979 085,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 348 848 217,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 513 691 099,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 333 397 644,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala