Skip to content

F-L.GEGA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-07 11:16:21
JSON

Tax Registration Number: K93011002E
Administrators: Dritan Gega
Scope: Prodhimi i konfeksioneve për vete dhe për të tretët me materialin e vet apo të tretëve, i prodhimit të materialeve të ndryshëm tekstile dhe industriale (të të gjitha llojeve), tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Import-eksport i makinerive dhe aksesorëve për prodhimin e tyre. Shitblerja e pasurive të paluajtshme. Ndërtimi dhe rikonstruktimi i të gjitha llojeve të objekteve. Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industrial e të ndërtimit etj. Kërkim, zbulim dhe shfrytëzim mineralesh, mermeri e graniti, përdorimi i lëndëve plasëse për përdorim civil, transporti dhe magazinimi i tyre si dhe import eksporti i tyre, transport brenda dhe jashtë vendit (kombëtar dhe ndërkombëtar) për vete dhe për të tretët, import eksport të të gjithë artikujve, industrial, bujqësore dhe ushqimore, hoteleri, tregtim të ushqimit social (bar-restorant) etj. Konsulencë juridike, redaktim kërkesë padi, kërkesë, ankime, apele, rekurse dhe çdo lloj kërkese drejtuar personave juridikë publikë dhe privatë. Përfaqësimi i çdo subjekti në të gjitha shkallët dhe në çdo gjykatë. Përfaqësimi i çdo subjekti para institucioneve publike dhe personave juridikë dhe private. Përfaqësimi dhe mbrojtja me çështjet penale në fazë hetimi dhe gjykimi. Mirëmbajtje skafesh.
Other Trade Names: F-L GEGA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.06.2009
District: Berat
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Berat, Gjysëm Rimorkio tip Sambro me targë AFR 458
Berat, Kokë Tërheqëse tip Iveco Magirus me targë AA 495 KE
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Fruehauf me targë ADR 508
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Berger me targë ADR 964
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Fruehauf me targë ADR 507
Berat, Tërheqës Iveco Magirus me targë AA 346 VP
Berat, Autobus tip Renault me targë AA 286 SU
Berat, Mjeti tip Furgon me targë AA 238 NG
Berat, Kokë Tërheqëse tip Renault me targë AA 246 SU
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Koegel me targë AER 854
Berat, Tërheqës tip Renault me targë AA 018 BV.
Status: Aktiv
License(s): VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Changes
Address:

Seat:
Berat, Lagjja "10 Korriku", rruga "Antipatrea", godinë tre katëshe nr.25, zona kadastrale nr. 8502, me numër pasurie 355/8

Address:
Berat, Ish Kombinati Tekstileve, godinë një katëshe, në hyrje të kombinatit.

Email address:
flgega@yahoo.com

Telephone:
0692087180

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kapitalit 22.08.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 17 739 287,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 465 379,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 19 891 355,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 12 671 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 841 503,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 20 948 555,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 15 927 485,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 9 447 383,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 6 903 042,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:198 460 476,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:203 064 024,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:172 372 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:163 543 817,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 158 299 753,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 207 463 623,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 144 818 559,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 121 710 712,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 85 316 473,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala