Skip to content

DE NOVO (Ish SPEED SOLUTION)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-23 15:57:29
JSON

Tax Registration Number: L31911021F
Administrators: Klodiana Tabaj
Scope: Ekzekutim i detyrueshëm i titujve ekzekutivë si më poshtë: vendime civile që kanë marrë formë të prerë, që përmbajnë një detyrim, vendimet e dhëna prej tyre për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm, vendimet e gjykatave e të arbitrazheve të shteteve të huaja të cilave u është dhënë fuqi sipas dispozitave përkatëse të ligjit, vendimet e një gjykate arbitrazhi në Republikën e Shqipërisë, aktet noteriale që përmbajnë detyrime në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare jobankare, kambialet, çeqet e letrat me urdhër që barazohen me to, aktet e tjera që sipas ligjeve të veçanta quhen tituj ekzekutivë dhe ngarkohet zyra e përmbarimit për ekzekutimin e tyre.
Other Trade Names: DE NOVO
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.07.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XI.2 - Shërbimi i përmbarimit
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Frederik Shiroka, Pallatet ''GORA'', Kulla 3, Shkalla 1, Kati 2, Nr. 1

Email address:
denovo@info.al

Telephone:
0693041355

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.11.2019
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuote 30.05.2016
Kontrate shitje kuotash 28.06.2017
Kontrate per shitje kuotash 30.11.2017
Kontrate per shitje kuotash 11.10.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 269 449,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 745 568,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 583 489,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 473 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 016 604,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 042 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:8 661 383,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 808 631,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 831 258,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 978 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 9 442 297,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 570 626,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala