Skip to content

Alb Tech Plast (ish 3 R)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-02 14:38:45
JSON

Tax Registration Number: L38725101G
Administrators: Urim Xhani
Scope: Prodhimi i materialeve plastike si gota, kontenitorë të ndryshëm, kova, pajisje për guzhinat, bidona të madhësive të ndryshme, prodhimin e të gjitha llojeve të arkave plastike për paketimin e produkteve bujqësore dhe industriale, tuba polietileni për ujësjellësa dhe vaditje, tuba të brinjëzuar për dranzhime në tokat bujqësore dhe për shkarkimet e ujërave të bardha dhe komunale. Import-eksport i të gjitha materialeve plastike lëndë të parë si LLDPE, LDPE, PE, HDPE, PPr, PP, ABS, PVC, PS, PC, etj. Import-eksport të gjitha rekorderive plastike dhe të cingatos për ujësjellsa dhe kanalizime. Import eksport i materialeve drusore dhe prodhimeve të drurit. Import-eksport i produkteve mekanike si ndërtim stampash injeksioni, tregtim bullonerish dhe materiale ndihmëse për ndërtimin e stampave të injeksionit. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Transport kombëtar dhe ndërkombtar për nevojat e kompanisë dhe për të tretë. Prodhimin e arkave të kartonit për ambalazhimin e produkteve të agrobujqësisë. Mbledhje, përpunim, riciklim i mbetjeve urbane, import eksport i materialeve të ndryshme për tregti dhe për nevoja të prodhimit, import-eksport i mbeturinave të riciklueshme urbane. Tregëtimi mallrave të ndryshëm.
Other Trade Names: Alb Tech Plast
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22.01.2013
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 19 994 495,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Elbasan, Peqin, Rimorkjon me targë AFR 930
2) Elbasan, Peqin, Rimorkjon me targë AFR 217
3) Elbasan, Peqin, Automjet me targë AA 539 HL.
4) Elbasan, Peqin, Mjetit me targë AA 521 VS.
5) Elbasan, Peqin, Mjetin me targë AA 651 TU
6) Elbasan, Peqin, Automjet me targë AA 561 GB.
7) Elbasan, Peqin, Mjetit me targë AA 972 XD
8) Elbasan, Peqin, Mjeti me targë AA 393 DY
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Peqin, Autostrada Peqin Elbasan, pranë pishave, në afërsi të lumit Shkumbin

Address:
Elbasan, Peqin, Autostrada Peqin-Elbasan, në zonën kadastrale nr. 1112, me nr pasurie 14/30, Bardhas pranë zyrave të QKB-se Elbasan.
Fier, Dushk, Zk. 1583, pasuria nr.261/23, vol 06 faqe 196 në adresën Dushk Peqin/Lushnje.

Email address:
financa@albtechplast.com

Telephone:
0692078401

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.10.2019
Statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.07.2019
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 23.09.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 752 378,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 4 092 257,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 315 047,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 342 435,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -472 518,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -168 596,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:146 552 213,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:104 903 068,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:65 632 660,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:58 321 467,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 16 063 680,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 720 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala