Skip to content

ERALD 2 ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-04-28 12:05:08
JSON

Tax Registration Number: L77811203J
Administrators: Muhamet Brahaj
Scope: Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje ne lumin e Leproit te rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikes, si autoritet kontraktor. Ne objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike ne zbatim te Kontratës se Koncesionit dt. 16.06.2009, regjistruar me nr.2058 Rep dhe nr.247 Kol.
Other Trade Names: ERALD 2 ENERGY
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta) 1
Foundation Year: 13.03.2017
District:
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 812 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Telephone:
673145147

Financial Information