Skip to content

CLASSIC HOTEL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-25 16:00:56
JSON

Tax Registration Number: L81311003R
Administrators: Mitat Xhafaj
Scope: Shërbim Hotelerie, Akomodimi, Bar- Restorant, Katering.
Other Trade Names: Classic Hotel; Primo Caffe Bar
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 6 223 500,00
Shares: 1
Parent Company: ITAL – PROJECT, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e së drejtës italiane dhe me përfaqësues ligjor Mitat Xhafaj. (Sipas statutit të shoqërisë)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
License(s): -
Legal Cases: Më datë 17.02.2020, sipas urdhërit të Zyrës Përmbarimore Gjyqësore është vendosur: masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore, në shoqërinë CLASSIC HOTEL SHPK.
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është i shprehur në euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit ditor të këmbimit datë 25.03.2020 .
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Zona Kadastrale 2860, Nr Pasurie 4/649

Address:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga "Medar Shtylla", Ndërtesa Nr.35

Email address:
argentsaliaj@gmail.com

Telephone:
0692522414

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 25.03.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -149 746,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:23 053 725,00
Worked By : L.Kanani