Skip to content

KEY ADVISER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-25 13:22:08
JSON

Tax Registration Number: L81311047I
Administrators: Valmira Guzi
Scope: Konsulencë në fushën juridike dhe përfaqësim në gjykatë. Konsulencë tregtare dhe financiare, mbajtje dhe konsulencë kontabiliteti dhe përgatitje e pasqyrave periodike dhe vjetore. Ofrim i shërbimit të asistencës teknike për aplikimet për leje pune dhe leje qendrimi për të huajt.Organizim i trajnimeve të ndryshme profesionale, në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, menaxhimit dhe shkrimit të projekteve. Konsulencë e specializuar në fushën e prokurimeve publike, e pasurive të paluajtshme, ligjislacionin e punës, në fushën e investimeve strategjike, legjislacion bankar e financiar, tregtar dhe të drejtave të autorit. Ndërmjetësim punësimi në tregun e punës. Organizim i kurseve profesionale për përdorimin e rrjetit IT.
Other Trade Names: KEY ADVISER
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): X.2.A - Ndërmjetësim në tregun e punës
X.2.B - Formim profesional
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga" Jeronim De Rada", Hyrja 1, Kati 2, Apartamenti 4, Nr. Pasurise 6/605+1-4

Email address:
info@keyadviser.al

Telephone:
0692533152

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 25.03.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 482 777,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:6 991 533,00
Worked By : L.Kanani