Skip to content

HR Solutions
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-16 07:11:19
JSON

Tax Registration Number: L81312015A
Administrators: Erion Isufi (likuidator)
Scope: Sherbime marketingu dhe konsulence e pergjithshme etj
Other Trade Names: AsWeGrow
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Shoqëri në Likuidim e Sipër
License(s): -
Legal Cases: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 10.07.2018, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga "Dervish Hima", Ambasador 3, Kati 11.

Telephone:
0692030839

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani