Skip to content

ALBANIAN TRAFFIC SOLUTIONS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-26 16:03:40
JSON

Tax Registration Number: L81315016A
Administrators: Leonard Hyskolli
Scope: Import - eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve të sinjalistikës rrugore, veshje pune dhe pajisje për parandalimin e aksidenteve. Projektim, prodhim dhe zbatim të sinjalistikës rrugore, ndricuese dhe jo ndriçuese, horizontale, vertikale, barriera metalike të përkohshme dhe të përhershme. Aktivitet në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirëmbajtje. (rrugë, autostrada, mbikalime, tunele, hekurudha, punime nëntokësore, ura dhe vepra arti). Ndërtim i ujësjellësave, linja të tensionit të lartë dhe të ulet, telefoni, ndricim dhe imxhinieri mjedisi. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafert me të vetin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe cdo garanci tjetër reale. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.
Other Trade Names: ATS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga e Elbasanit, Godina nr.133

Address:
Tiranë, Farkë, Rruga "Selim Brahja", Godinë 1 katëshe, Kati përdhe, Sauk

Email address:
lhyskolli@yahoo.com

Telephone:
0682077100

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 557 579,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:19 641 724,00
Worked By : L.Kanani