Skip to content

KLEMAT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-26 15:04:54
JSON

Tax Registration Number: L81315034U
Administrators: Tomë Mllugja
Scope: Në fushën e tregtimit me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit. Në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, ndërtim rruge, ujësjellësa, kanale kulluese e vaditëse, ndërtim ura etj. Në fushën e ndërtimeve parafabrikate të ndertimit, te soletave, blloqeve, tubave etj. Ne fushen e ndërtimit të pallateve të banimit dhe të vilave. Në kryerjen e punimeve të ndërtimit me nënsipërmarrje të cdo lloji. Në kryerjen e punimeve të armaturave, muraturave, gërmime dhe të gjitha llojet e punimeve në fushen e ndërtimit, si dhe cdo aktivitet të lejuar me ligj. Ndërmjetësim financiar në valutë dhe në lekë.
Other Trade Names: KLEMAT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26.12.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Bardhok Biba", Pallati 125, Shkalla Nr.2

Telephone:
0697891094

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani