Skip to content

FIN Invest
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-26 13:14:44
JSON

Tax Registration Number: L81315046U
Administrators: Endri Prespa
Scope: Objekti i aktivitetit është realizimi i cdo aktiviteti tregtar që nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë të tilla si, por pa u kufizuar vetëm në to: Kryerja e cdo aktiviteti, investimi dhe pjesëmarrje në aktivitete tregtare, në Shqipëri dhe jashtë vendit, të gjykuara me leverdi ekonomike; Financimi i projekteve (zhvillim, prodhim etj.) dhe shërbime ndërmjetësimi për realizimin e finacimit të projekteve;Të themelojë, zotërojë, blejë dhe shesë pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje jonit – venture, financimi apo marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera;Të kryejë transaksione financiare (si hua etj.) me qëllim që, si dhe të investojë, zhvillojë, apo të kryejë transaksione me pasuritë e paluajtshme në Shqipëri dhe jashtë vendit, sipas parashikimeve ligjore apo kontraktuale.
Other Trade Names: FIN Invest
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme datë 20.03.2018, është ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv në të pezulluar.
Sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme datë 14.05.2018, është ndryshuar statusi i shoqërisë nga i pezulluar në aktiv
Sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme datë 06.06.2018, është ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv në të pezulluar.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga " Avdyl Frashëri", pranë Sheshit Willson, pasuria nr.2/860+1-1, Zona Kadastrale 8270, vol.70.fq.17

Telephone:
0692034796

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani