Skip to content

STUDIO TARTARI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-02 14:38:45
JSON

Tax Registration Number: L81317045A
Administrators: Arvid Tartari
Scope: Studio grafike dhe imazhi. Shtëpi botuese. Shtypshkronjë. Printime Dixhitale. Realizim dhe transmetim spote audiovizive. Shërbime këshillimi në fushën e shtypshkrimeve dhe printimeve dixhitale. Web-Design. Prodhim-menaxhim reklamash. Agjensi publicitare. Fushata mediatike si dhe veprimtari dhe sipërmarrje në fushën e publicistikës dhe mjeteve të komunimkimit masiv. Krijim dhe menaxhim faqesh interneti. Tregtim i produkteve kancelarike për zyra dhe kompani prodhimi në fushën e shtypshkrimeve dhe printimeve; Tregtim dhe import - eksport, instalim dhe shitje linjash dhe impiantesh tipografike të të gjitha llojeve dhe pjesë këmbimi për to, materiale ndihmëse dhe lëndë të parë për produktet tipografike. Tregtim dhe import - eksport të mallrave, letër të llojeve për produktet tipografike. Bashkëpunim dhe operim me shoqëri vendase dhe të huaja, për operime reciproke si nënkontraktor i operatorëve në fushën e shtypshkrimeve si dhe në aktivitete të tjera të lidhura ose plotësuese me ato të parat dhe çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për ushtrimin e veprimtarisë së shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafërt me të vetin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër reale. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Mehmet Brocaj, Ndërtesë me Nr. Pasurie 4/191 dhe 4/192, Zonë Kadastrale Nr. 8350

Email address:
info@studiotartari.com

Telephone:
0692067220

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.10.2019
Akti i themelimit
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 707 290,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 740 462,00
Worked By : A.Lala