Skip to content

STACIONI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-23 15:57:29
JSON

Tax Registration Number: L82010014U
Administrators: Meland Qirko
Scope: Aktivitet në fushën e tregtisë. Import -Eksport si dhe tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm të lejuar nga ligji, mallrave ushqimore dhe industriale, të materialeve të ndërtimit, hidrosanitare, hidraulike, makinave dhe automjeteve të tonazheve të ndryshme, pllakave të të gjitha llojeve, plastikes, gomës, lëndëve drusore dhe mobiljeve, linjave të prodhimit dhe përpunimit, makinerive të llojeve dhe tonazheve të ndryshme, por pa u kufizuar vetëm në këto, përveç mallrave tregtimi i të cilave kërkon liçensë të veçantë si dhe importimin e lëndëve të parë për prodhim. Aktivitet në fushën e menaxhimit. Menaxhim i kioskave ose dhënia me qera e tyre. Aktivitet në fushën e marketingut. Funksione të agjentit të shitjes për shoqëri vendase dhe të huaj, duke hapur degë apo zyra në vende të huaja për arritjen e objektivave të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet që lidhen me këtë veprimtari. Aktivitet në fushën e shërbimeve. Hapje agjensish -turistike, spedicioni, detare, transporti, shitje për shoqëri vendase dhe të huaja etj. Hapja e Bar - Restoranteve, picerive e aktivitet në fushën e hoteleri-turizëm. Transport për vete dhe të tretë, nacional e internacional. Distributor në tregun vendas dhe të huaj. Aktivitet në fushën e menaxhimit: Menaxhimi dhe dhënia me qera ose nënqera afatshkurtër afatgjatë e kioskave, agjent shitblerje për mallrat që kontraktorët tregojnë në ambientet e tyre tregtare.
Other Trade Names: STACIONI
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.08.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 29.04.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Lyra

Email address:
mqirko@yahoo.com

Telephone:
0692080708

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.11.2019
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per pezullimin e aktivitetit te shoqerise 29.04.2019
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -504 910,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:590 835,00
Worked By : A.Lala