Skip to content

SIKION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-11 10:26:21
JSON

Tax Registration Number: L91331025K
Administrators: Mahil Xhelilaj
Scope: Krijim, zhvillim, zyra ndërmjetësimi për pasuritë e paluajtshme nëpërmjet nënshkrimit të një kontratë të veçantë Franchising, aktivitet ndërmjetësimi për pasuritë e paluajtshme, agjenci immobiliare. Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafert me të sajin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër reale. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike. Shoqëria do të hapë degë, filiale të tjera edhe në shtete të tjera me qëllim ushtrimin e aktivitetit tregtar.
Other Trade Names: SIKION
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.01.2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative Nr.7, Rruga e Kavajës, Condor Center, Kulla H, Nr. 15

Email address:
mahilxhelilaj@hotmail.com

Telephone:
0693127297

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.04.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A. Lala