Skip to content

Adi Vela
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-07 11:16:21
JSON

Tax Registration Number: L98721502B
Administrators:
Scope: Tregëtimi i të gjitha llojeve, të mallrave materialeve, automjeteve me goma e zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregëtar, kulturor, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh, tregëti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshme industriale, buqësore, materiale ndërtimi, pajisje elektronike, hidraulike dhe elektrike, vegla pune, vajra lubrifikant. Tregëti të pajisjeve elektronike, kompjuterave, kancelari, aksesorë. Tregëti materiale elektrike transformator elektromotor. Tregëtimi i tekstileve dhe veshjeve të punës. Tregëtimi i sistemeve të impjanteve të ngrohjes dhe të ftohjes, impjanteve të prodhimit dhe furnizimit me energji, sistemeve automatike industrial dhe sistemeve te ndricimit. Tregëtim kaseta të matësve të ujit, panele dhe konstruksione metalike. Tregëti materiale pastrimi, tregëtim detergjent, tregëtim mobilje. Servis makinash, tregtim tonerash dhe pajisje kompjuterike, tregtim produkte ushqimore, tregtim pajisje zyrash dhe orendi shtëpiake, enë kuzhine, etj.
Other Trade Names: V TRADE INDUSTRIES
Legal Form: Person fizik
Foundation Year: 21.01.2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Hysen Xhura, hyrja 1, apartamenti 55, numër pasurie 5/187+1-55, zona kadastrale 8130

Email address:
info@vtradeindustries.com

Telephone:
0684044402

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Worked By : A.Lala