Skip to content

Infinite Green Energy Solutions
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-05-11 10:26:21
JSON

Tax Registration Number: L98731201C
Administrators: Jonian Harka
Scope: Projektim, ndërtim, instalim dhe tregtimi i sistemeve të energjisë së rinovueshme, parqeve e fermave diellore, parqet e erës nëpërmjet turbinave. Ndërtimi i veprave hidroenergjetike, prodhim energjisë elektrike, ndërtim e shfrytëzim të rrjetit elektrik, punime elektrike dhe mekanike. Shitjen dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, furnizimin ose tregtimin e energjisë elektrike në çfarëdolloj forme, eksportimin e energjisë elektrike jashtë Republikës së Shqipërisë, importin e energjisë elektrike brenda territorit të Republikës së Shqipërsë. Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Shërbime planifikimi urban, masterplane, plane vendore, PPV, planifikime territoriale, kombëtare, projektim, mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh. Kryerja e studimeve për projektet në fushën e energjisë së rinovueshme, ngrohjes, gazit, duke përfshirë pajisjet hidraulike dhe instalimet elektrike. Përfaqësimin e shoqërive të ndryshme shqiptare apo të huaja, që kanë objekt të njëjtë apo të përafërt me atë të kësaj shoqërie. Ndërmjetësim me komision për blerjen, shitjen, prodhimin dhe instalimin e sistemeve të energjisë së rinovueshme. Për qëllimet e mësipërme të shoqërisë mund të, në rrugë direkte dhe pa kufizime, të realizojë lidhjen e marrëveshjeve franchising, agjenci, komision, urdhër, blerje, përdorimin dhe transferimin e patentave dhe markave tregtare, si dhe kërkimin marketing dhe përpunimin e të dhënave, për të dhënë dhe për të marrë liçencat e shfrytëzimit tregtar.
Other Trade Names: Infinite Green Energy Solutions
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25.01.2019
District: Këlcyrë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Gjirokastër, Këlcyrë, Ismail Harka, Lagjja Nr. 2, Pallati 3 kate, Shkalla 1, Pranë rrugës nacionale SH75.

Email address:
iges.shpk@gmail.com

Telephone:
0692822185

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.04.2019)
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A. Lala