Skip to content

LAVIVA TECHNOLOGIES
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 11:31:12
JSON

Tax Registration Number: M01323012A
Administrators: Lulzim Sahitaj
Scope: Aktivitetet që përfshihen në fushën e prodhimit/zhvillimit të software-ve "Inxhinierimi i Sistemeve Software - Proceset e Ciklit të Jetës së Softwareit". Inxhinierimi i sistemeve software Disenjim software-I, analiza e kërkesave të sistemit software, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit software. Zhvillim dhe mirëmbajtje sistemesh software, programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i të gjithë komponentëve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit që software-i është vendosur në operim), mirëmbajtja e të gjithe komponenteve, suporti i sistemit si një tërësi komponentesh, që, në funksionimin e tyre, realizojne qëllimin e zgjidhjes informatike.Testim software, ku përfshihet testimi i funksionaliteteve, të ngarkesës në punë, të performancës, të pranimit, të disponueshmërisë dhe të sigurisë së sistemit software.Disenjim dhe zhvillim sistemesh të komunikimit ku përfshihet analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja në punë dhe mirëmbajtja e sistemeve të komunikimit të rrjeteve të pajisjeve informatike. Disenjim dhe zhvillim sistemesh të sigurisë, ku përfshihet analiza e kërkesave të sigurisë së klientit, projektimi i arkitekturës, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja në punë, testimet e sigurisë dhe mirëmbajtja përkatëse. Zhvillim sistemesh migrimi ku përfshihet transferimi i të dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga një teknologji e vjetër në një teknologji të re. Përmirësim/upgrade sistemesh informatike, operimi, menaxhimi, suporti i përdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik për sistemet software etj. Shoqëria mund në fund, në rrugë të instrumentalizuar, të kryejë cdo operacion tregtar, imobilar e bankar (duke futur edhe aktivitetin e ndërmjetësimit, veprimeve financiare), mundet gjithashtu të marrë kredi, sidoqoftë të garantuara, të japë garanci (duke fituar besueshmërinë dhe impenjimin) edhe në favor të të tretëve, si dhe të marrë përsipër pjesmarrjen dhe interesimin në shoqëri të tjera ose ndërrmarrje që kanë të njëtin objekt, ose në fund, jo me qëllime shfrytezimi dhe jo në kurriz të publikut e gjitha për qëllimin e vazhdimit të objektit të shoqërisë, e vetëm që të ushtrohet me vazhdimësi. Gjithashtu Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.
Other Trade Names: LAVIVA TECHNOLOGIES
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.01.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri; Indi
Initial Capital: 600 000,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Condor Center, Kulla D, Nr.4

Email address:
lavdrim.sahitaj@gmail.com

Telephone:
0682054173

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani