Skip to content

CAESAR'S GROUP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 11:09:50
JSON

Tax Registration Number: M01323013I
Administrators: Cesare Labianca
Scope: Konsulencë financiare, fiskale, kontabile e ligjore për shoqeritë tregtare dhe të tretë, administratë publike e ente private. Konsulencë për aktivitete/veprimtari tregtare,realizim i biznes planeve, ndërkombëtare dhe konsulencë biznesi në përgjithësi. Në funksion të qëllimeve të saj,shoqëria mund të hyjë në tregje dhe operacione të ndryshme,të zotërojë pasuri të luajtshme e të paluajtshme dhe/ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor. Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e aktivitetit në organizmin dhe menaxhimin e konferencave, trajnimeve, kurseve arsimore, informative dhe profesionale, edhe nëpërmjet kanaleve elektronike online (ëebcam dhe skype), përgjithësisht në fushën e financës dhe në fusha të tjera të ngjashme, aktivitete si dhe për interesat e tregtarëve të ndryshëm, analizën dhe studimin e tregjeve financiare dhe në qasjen në të njëjtën sasi, në teknikat tregtare (blerje / shitje të produkteve financiare); Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për zhvillimin e strategjive financiare duke përfshirë të gjitha aktivitetet profesionale të parashikuara nga legjislacioni në fuqi; Krijimi, prodhimi, shpërndarja, dhe shitja, për publikun, me poste dhe / ose nëpërmjet internetit, madje edhe me këste, të gazetave, dispensed, libra, revista dhe produkte të tjera kompjuterike si dhe aksesorëve të tyre (PDF, ebooks, video, file audio,fotografi,etj) dhe të cdo produkti tjetër, duke përfshirë media audiovizive dhe grafike (p.sh. CD-ROM, DVD ose të ngjashme brandime,logo, publicitete, reklama etj); Blerja shitja dhe dhënia me qira e kompjuterave personal, hardware dhe / ose software (sistemet software të ashtuquajtura sistemet trading) me qëllim të mësimit dhe zbatimit të strategjive tregtare. Shoqëria gjithashtu mund të ushtrojë të gjitha veprimtaritë tregtare, veprimtari industriale dhe veprimtari me pasuri të patundshme të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të shoqërisë. Shoqeria mund të ushtrojë aktivitetin e dhënies së garancive financiare, letrave me vlerë, dorëzanive për palë të treta.Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e negocimit dhe brokërimit për blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare në tregjet e rregulluara dhe jo.Këshillimin për investime duke dhënë udhëzime të përshtatura për investime në instrumente financiare që marrin parasysh përvojen dhe njohuritë e klientit, gjendjen e tij financiare dhe objektivat e tij financiare, vecanerisht në lidhje me kohën dhe marrjen parasysh të riskut. Këshillim dhe ndërmjetësim të kredive.Përfshirja ose bashkëpunimi në shoqëri të tjera që ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e shoqërisë. Për të gjitha aktivitetet që kërkojnë licensa të vecanta shoqëria do të angazhohet që tani për të plotësuar kërkesat e ligjeve të posacme.
Other Trade Names: CAESAR'S GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.01.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi" Dëshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kati i 2-te

Email address:
labianca.c@libero.it

Telephone:
+355676997992

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani