Skip to content

SARA CONSULTING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 09:28:40
JSON

Tax Registration Number: M01323023P
Administrators: Gianluca Mazzaglia; Andrea Sindona
Scope: Konsulencë shoqërive nëpërmjet kryerjes së shërbimeve dhe organizmit të aktiviteteve, duke përfshirë edhe ndërmjetësimin midis shoqërive të huaja dhe Shqiptare; Veprimtari në fushën e pasurive të paluajtshme, shit-blerje, qira, huapërdorje dhe cedimin e aktiviteteve; Përgatitja e projekteve të ndryshme në fushën e ndërtimit dhe të arkitekturës në përgjithësi, zbatimin e planeve, studim dhe projektim duke përshirë edhe drejtimin e punimeve në sektorin e agrikulturës, zooteknikës, pyjeve, agriturizmit si dhe të gjelbërimit publik dhe privat; Mirëmbjatje dhe menaxhim të projekteve në sektorin e gjelbërimit publik dhe të parqeve; Shitblerja e pemeve, luleve, pemëve artificial, vazo dhe farëra të ; Qiradhënia e pasurive të luajtshme të regjistruara makina, kamione, karrozeri të ndryshme; Shërbime reklamimi, kërkime, analiza, shitje të produkteve në sektorin turistik duke përfshirë paketat turistike; Agjent sigurimesh, agjensi punësimi; Import- eksport të mallarave të ndryshme; Shërbime call centeri në përgjithësi.
Other Trade Names: SARA CONSULTING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.01.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Bilal Golemi", me numër pasurie nr. 8/698-N14, Vol.81, Fq. 48, Zk.8270.

Email address:
info@saraconsultin.eu

Telephone:
0692994027; 0692690467

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani