Skip to content

HIDRO-SOLAR
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 14:49:11
JSON

Tax Registration Number: M01324014V
Administrators: Dritan Prençi
Scope: Në fushën e projektimit te sistemeve të ngrohje- ftohjes - hidraulike -panele diellore për ujë samtar dhe për sistemet e integruara, panele fotovoltaike, kamera sigurie si dhe në fushën import -eksport të këtyre pajisjeve. Instalime dhe parim -mirëmbajtje të sistemeve ngrohje-ftohje, hidraulike, ujësjellës-kanalizime, hotelerie, elektrike, kamera sigurie, sisteme antizjarri, ashensor, punime ndërtimore të ndryshme. Në fushën e aktivitetit tregtar me shumicë dhe pakicë, import-eksport i artikujve të ndryshëm industrial, pajisje hotelerie, kamera sigurie, materialeve elektrike, materialeve hidraulike, materialeve për ujësjellës-kanalizime, materialeve për sisteme antizjarri, materialeve ndërtimore, hidrosanitare, pajisjeve elektro - shtëpiake, ashensorë, pompa uji të ndryshme dhe materialeve hidroizoluese, si dhe të aksesorëve teë tyre. Projektim dhe zbatim të punimeve të ndërtimit të pishinave, godina banimi, industriale, bujqësore. Eksport-import dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve dhe të pajisjveve të ndërtimit të pishinave dhe të pishinave. Në fushën e tregtimit të automjeteve të përdorura dhe të reja si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, si dhe cdo aktivitet tjeter të lejuar me ligj. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit për vete dhe të tretë.
Other Trade Names: HIDRO-SOLAR
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17.01.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 900 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Durrësit, Objekt, Hyrja 3, Zona Kadastrale 8210, Pasurite Nr. 1/221-N3, 1/221-N10, 1/221-N8

Email address:
hidro-solar@hotmail.com

Telephone:
0684801357

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani