Skip to content

ENIL COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-29 14:10:32
JSON

Tax Registration Number: M01510026D
Administrators: Iljaz Zika
Scope: Tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë, Import - eksport, Tregtimin e polistirenit, materiale izolimi akustike, hidrike, etj, panele sanduic, dyer dhe dritare pvc dhe metalike, të brendshme dhe të jashtme, materiale të ndryshme të ndërtimit, atrecaturave, recepturave dhe makinerive që përdoren në fushën e ndërtimit, tregtimin artikujt të ndryshëm industrial. Tregtim pajisjesh, higjeno - sanitare, hidraulike, mobilje për përdorim civil dhe industrial, pajisje zyrash etj. Hapjen e agjencive turistike dhe admimstrimin - menaxhimin e tyre. Hapjen agjenci imobilare dhe admimstrimin - menaxhimin e pasurive të paluajtshme. Të blejë, të shesi dhe të japë me qira objekte truall toke etj. Subjekti të ketë të drejtë të lidhë marrëveshje apo të bëjë Join Invetion (Bashkim Operatorësh Ekonomik). Të shesi, bleje dhe të japë me qira makineri pune dhe makineri prodhirni dhe përdorimi personal brenda dhe jashtë vendit. Projektim zbatim të ndërtimit të godinave të banimit, godinave civile, industriale, bujqësore, turistike, godinave sociale dhe shoqërore, vepra ujore, kanalizime të ndryshme, diga të vogla, tunele hidroteknike, ujësjellës, vepra kullimi e vaditje, vepra naftësjellës-gazsjellës, vajsjellës, rrugë, ura e vepra arti, punime komunale, etj. Transportimin e mallrave të vetë apo të të tretëve, me mjetet e veta apo të të tretëve, brenda dhe jashtë vendit. (cdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektivave të saj, duke përfshirë edhe veprime për shitblerje sendesh të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndërmarrje të tjera.
Other Trade Names: ENIL COMPANY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19.02.2020
District: Kamëz
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri; Maqedoni
Initial Capital: 50 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga" Faik Konica", Kodër Kamëz.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 29.06.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani