Skip to content

Hektors Med
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-16 14:03:06
JSON

Tax Registration Number: M02115003D
Administrators: Vilma Lleshi
Scope: Import-Eksport, tregtimi me shumice e pakice te medikamenteve dhe te aksesoreve te ndryshem farmaceutike dhe parafarmaceutike. Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe produkteve farmaceutike ne farmaci, spitale private,shteterore,laboratore mjekesore dhe klinika te ndryshme mjekesore. Import -Eksport te materialeve per perdorim mjekesor dhe tregtimi dhe furnizimi i tyre ne subjekte publike e private. Import-Eksport, tregtimi me pakice e shumice te aparaturave mjekesore,pajisjeve mjekesore dhe pajisjeve ndihmese mjekesore.Hapje klinikash,laboratoresh e farmaci, fizio-terapi etj.. per tregtim medikamentesh dhe materiale parafarmaceutike. ImportEksport ,tregtim me shumice dhe pakice te detergjenteve te llojeve te ndryshem, pajisjeve te dezinfektimit, solucion dezinfektimi dhe materialeve te pastrimit, higjenes etj.. Import-Eksport, tregtimi me shumice dhe pakice te materialeve te buta, veshje dhe uniforma spitalore per perdorim te perditshem. Import-Eksport te materialeve dentare, mobiljeve dhe aksesoreve te mobilerise, bojrave dhe lendeve te para per to. Import-eksport te tendave te diellit me perberje hekuri, alumini, etj, per bar-restorante dhe cdo institucioni tjeter. Import-eksport te materialeve ndihmese dhe aksesoreve te ndryshem qe kane lidhje me to. Importeksport te elektro-motorrave dhe pajisjeve elektrike qe kane te bejne me to. Tregtim me shumice dhe pakice per keto materiale dhe aksesoreve te tyre. Import -eksport te materialeve elektrike,hidraulike, materialeve te ndertimit, dhe lendeve te para te ndertimit. Import -eksport te materialeve plastike ,lendeve te para te prodhimit te plastikes,prodhimeve te tjera farmaceutike..Import-eksport te pajisjeve elektronike , printera, kompjutera, kamera,tonera,dvd, cd etj... instalim dhe projektim i tyre, servis dhe sherbim transporti. Shoqeria po ashtu mund te bashkepunoje me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem nga i saj.
Other Trade Names: Hektors Med
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.09.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga Bregu i Lumit, pranë Treshit, Godinë 2 Katëshe, Zona Kadastrale 8310, Nr.Pasurisë 2/661, Volumi 53, Faqe 67

Email address:
info@hektorsmed.com

Telephone:
0682276451

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani