Skip to content

Shamali Albania
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-16 14:26:29
JSON

Tax Registration Number: M02215001N
Administrators: Sarkis El Hamod
Scope: Importi - eksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Importi - eksporti, shitja me shumice dhe pakice i produkteve tekstile, veshje te te gjitha llojeve. Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industrial dhe ushqimore.Tregtimi i artikujve te ndryshem. Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
Other Trade Names: Shamali Albania
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02.09.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Kuvajt; Liban
Initial Capital: 100,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Jordan Misja'', Pallati ''Erjoni'', Shkalla 2, Ap.31

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.10.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani