Skip to content

DERMALS- AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-16 13:39:25
JSON

Tax Registration Number: M02215008A
Administrators: SALIH IMERI
Scope: 1.Tregtimi i produkteve estetike dhe te mirembajtjes se fytyres dhe trupi. 2. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te realizuar fitime. 3. Shoqeria, mund te kryeje per permbushjen e qellimeve te saj cdo lloj operacioni tregtar, blerje pasuri te luajtshme apo te paluajtshme, t'i marre ose t'i leshoje me qera, te marre tenderin e tyre. 4. Te perfitoje, transferoje, te marre apo jape me qera, te bleje dhe shese, si dhe te kontraktoje, te drejten e markes, patentes, licences, dhe te drejtat e tjera qe jane te ngjashme me keto. 5. Shoqeria, siç mund te ushtroje punet qe tregohen ne objektin e veprimtarise se saj, brenda dhe jashte vendit, ashtu edhe mund te marre pjese, te pervetsoje apo te transferoje nga/te palet e tjera, mund te marre pjese ne kapitalet e personave juridike dhe fizike, te vendit apo te huaj, te krijuar ose qe krijohen me qellim tregtie, industrie, etj., ne lidhje me keto fusha.
Other Trade Names: DERMALS- AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.10.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Kosovë
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Kavajes, Nd. Nr.1, Hyrja 11, Kati 3/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.10.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani