Skip to content

JALA INVESTMENT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-16 12:59:52
JSON

Tax Registration Number: M02215013N
Administrators: Saimir Boka
Scope: Projektime, ndertime civile, industriale, ekonomike, ndertime rrugesh, kanalizime, tregtim materiale ndertimi etj. Punime ndertimi, montim dhe rikonstruksion i objekteve te çdo lloji. Projektim, mbikeqyrje punimesh ndertimi, Kolaudim punimesh ndertimi, studime urbanistike, konsulenca inxhinierike, preventiv, tregtim, import-eksport materialesh te ndryshme. Kerkime gjeologjike, vleresime mjedisore dhe punime topografike, punime digjitalizimi, studime dhe projektime gjeologo-inxhinierike, Studime dhe projektime hidro-gjeologjike. Ndertime civile te te gjitha kategorive. Projektime te ndertimeve civile, turistike, prodhim i materialeve inerte, prodhim i elementeve te renda e beton-arme, si dhe transportimi i tyre. Zhvillim i pasurive te paluajtshme, operacione, blerje dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Aktivitet ne turizem, bare dhe restorante. Administrim dhe konsulence ne fushen e hotelerise, restoranteve dhe bareve. Te marre pjese ne tendera publike ose private, kombetare dhe nderkombetare ne fushen e ndertimit, infranstrukturave, te energjise dhe ne fusha te tjera vetem ose ne bashkepunim e ortakeri te perkohshme me shoqeri te tjera. Te kryeje çdo aktivitet tregtar, financiar apo juridik, per permbushjen e qellimeve te veprimtarise se saj.
Other Trade Names: JALA INVESTMENT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.10.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Parent Company: ANDI., shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me NIPT J66903237U dhe me seli qendrore ne lagjen Pavaresia, rruga “Pelivan Leskaj”, Pallati Andi 3, kati 2, Vlore. (Sipas statutit te shoqerise)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rr."Brigada e Tete", Pall. LID, Kati 4, Ap. 3-3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.10.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani