Skip to content

LIERT INVEST
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-10-16 12:41:48
JSON

Tax Registration Number: M02215023U
Administrators: Liert Stoffel
Scope: Tregeti te materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve dhe transportin e tyre, punime ndertimi te çdo lloji ne objekte civile, shitja e materialeve te ndertimit lende e pare te tyre. Çdo veprim tjeter financiar e tregtar qe lidhet ne menyre te drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise dhe qe eshte ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Other Trade Names: LIERT INVEST
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.10.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Zvicër
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia nr 6, Rruga" Zalata", Ndertesa nr 43, Zona kadastrale 8384

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.10.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani