Skip to content

BRAI-CATA SRL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-23 15:02:39
JSON

NIPT: 13627967
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullimi i mbetjeve jo të rrezikshme.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 2017
Rrethi: Bukuresht
Shteti ku vepron: Rumani
Lloji i pronësisë: E Huaj
Të punësuar: 950
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Zerat e te ardhurave dhe fitimit jane ne euro.

Burimi i te dhenave: https://www.risco.ro/en/verifica-firma/brai-cata-cui-13627967
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Bukuresht, Sektori 6, Soseaua Virtutii nr. 48, et. 1, Kod postar 60787

Faqja Web:
https://www.braicata.ro/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Te dhenat shoqerise BRAI-CATA SRL
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 91 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 47 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 42 463,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 216 522,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 98 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 38 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -122 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -13 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:19 467 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 064 179,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 664 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 561 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 504 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 708 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 551 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 850 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 362 676,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala