Skip to content

R & T
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: J61901094G
Administrator: Renis Tërshana
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i artikujve të ndryshëm industrialë, ushqimor, import, eksport etj. Shoqëria zhvillon aktivitetin dhe në fushën e programimit të software dhe platformave software. Shoqëria ofron shërbime, riparime dhe mirëmbajtje të software dhe platformave software.Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë e bojrave hidromate dhe detergjenteve.Kryerja e servisit të aparaturave dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe kompletimin e tyre, të hap degë të shoqërisë të quajtur "Data servis".Prodhim i materialeve të ndërtimit, ndërtime civile të ndryshme, vepra arti, punime karpentiere, impiante të ndryshme, punime topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbra. Tregtim e instalim, shërbime të makinerive dhe pajisjeve elektronike, kompjuterike dhe informatike. Studime dhe konsulence në fushën shëndetsore.Të kryejë cdo aktivitet tregtar,financiar dhenie marrje me qera, të vendosë pengje dhe barre hipotekore, aktivitete këto te konsideruara si të dobishme, apo të nevojshme për te arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalon në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër.Të kryejë aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria kryen cdo lloj aktiviteti që bën pjesë në aktivitetin e saj, që lidhet me të dhe që e mbështet atë. Tregtim i shërbimeve dhe të gjitha produkteve të telefonisë mobile të kompanisë Vodafon. Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparimit të aseteve të infrastrukturës energjitike industriale të mesëm dhe të ulët. Shoqëria R&T sh.p.k zotëron, riparon, mirëmban, transferon, merr, përdor, fabrikon ose instalon pajisje rrezatuese, të cilat transmetojnë rrezatime jonizuese dhe përmbajnë komponentë, që veprojnë me një diferencë potenciale më shumë se 5 kV per industrinë; Shoqëria R&T sh.p.k, kryen ekspertiza radiologjike, shitje, import-eksport të gjeneratorëve të cilët emetojnë rrezatim jonizues. Shoqëria R&T sh.p.k, kontrollon, nga ana teknike dhe funksionale, aparaturat, të cilat emetojnë rrezatimit jonizues”. Mbledh informacion dhe kryen matjet e analizat e nevojshme për kontrollin e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese dhe jojonizuese në aeroporte, porte dhe në pikat doganore brenda dhe jashte vendit. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saj dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kalibrimin e pajisjeve të rrezatimit jonizues, monitorimin e komponeteve mjedisore, dhe analizë të impaktit në mjedise të burimeve jonizuese dhe jojonizuese, trajnimin e personelit me ekspertë të pavarur për veprimtari me rrezatime jonizuese, si dhe me institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, sipas nevojave, në bazë të marrëveshjeve të mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi. Shoqeria R&T sh.p.k, ushtron veprimtari me burime të rrezatimit jojonizues si dhe instalon pajisje të cilat transmetojnë rrezatime jojonizuese. Shoqeria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saj dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kontrollin, matjen, dhe reduktimin në nivelet e lejuara të përqendrimit të radonit në vendet e punes ne ndërtesa të reja ose të vjetra dhe ujë, nivelet udhëzuese të radiobërthamave në materialet e ndërtimit, si dhe nivelet e lejuara të radiobërthamave në ushqime dhe produkte kozmetike të prodhuara në vend, të importuara apo që eksportohen. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saj në matjen e fushes elektromagnetike (FEM) , e cila përfshin fushat statike, me frekuenca shume të ulëta (FEFU) fushat dhe radiofrequencat (RF) duke përfshirë mikrovalet, që shtrihen në diapazonin e frekuencave të 0 Hz deri300 GHz. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saj në llogaritjen e ekspozimit EMF, ne lidhje me tetë madhesitë fizike më të perdorura si më poshtë: 1-Rrymës së kontaktit (Ic) midis nje personi dhe një objekti është shprehur në Amper (A). 2-Densitetit të rrymës (J), që është rrjedhja e rrymës në njësinë e seksionit të marrë pingul me drejtimin e lëvizjes së saj në një vëllim të përcueshëm të tille si trupi i njeriut, ose pjesë e tij, shprehur në Amper për metër katror (A/m2). 3-Intensitetit të fushës elektrike që është një madhësi vektoriale (E) e barabarte me forcën ushtruar mbi një grimcë të ngarkuar , pavarësisht nga lëvizja e saj në hapësirë. 4-Intensiteti i fushës magnetike që është një madhësi vektoriale (H), e cila, së bashku me densitetin e fluksit magnetik, specifikon një fushë magnetike në çdo pikë të hapësirës 5-Densitetin e fluksit magnetik që është një madhesi vektoriale (B), në formën e një force që vepron mbi grimcat e ngarkuara në lëvizje, dhe është shprehur në tesla (T). 6-Densitetin e Fuqisë (S) që është nje madhësi e përshtatshme e cila përdoret për frekuenca shumë të larta, ku thellësia e depërtimit në trup është e ulët.
Emërtime të tjera Tregtare: R & T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 20.10.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 230 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 300
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Kamion Iveco Magirus me targa AA 461 GI, Tiranë, Kamion Daimler Chrysler me targa AA 834 KN, Tiranë ATP - Mercedes Benz - Sprinter, me targë TR 1793 M; Tiranë ATP - Mercedes Benz - Sprinter, me targë TR 0907 S; Tiranë, ATP - Mercedes Benz, me targë TR 5492 U; Berat, Sheshi Agjensia e Autobuzëve; Tiranë, Kamion Man me targë AA 351 FK
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: 26/07/2017 Arsyet e hapjes së cështjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2308 Prot., datë 20.07.2017 protokolluar nga QKB me Nr.11297 Prot., datë 21.07.2017, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Astrea" sh.p.k, ku është urdhëruar: "Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "R&T" me NUIS J61901094G; 28/07/2017 Arsyet e hapjes së cështjes: Depozitim i Urdhrit Nr.2343 Prot., datë 25.07.2017 protokolluar nga QKB me Nr.11437 Prot., datë 25.07.2017, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Astrea" sh.p.k, ku është urdhëruar: "Heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "R&T" me NUIS J61901094G të vendosur me anë të shkresës Nr.2308 Prot., datë 20.07.2017
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shk.A, Kati 10

Adresa:
Pogradec, Lagjja Nr.5, Rruga Kajo Karafili, Pranë Poliklinikës së Vjetër; Durrës, Lagjja Nr.11, Bulevardi Kryesor Dyrrah, kati përdhe i ish hotel Durrësit, ngjitur me pastiçerinë turke Sulltan Bakllava; Gjirokastër, Rruga Nacionale Tepelenë Gjirokastër te Ura e Lumit pranë Karburant Elda; Tiranë, Komuna e Parisit, NEW YORK UNIVERSITY; Shkodër, Bulevardi Skënderbeu, Lagjja 3 Herojntë, Pallati Nr. 001, Kryqëzimi i rrugës Marin Becikemi me Bulevardin Skënderbeu; Elbasan, Kryqëzimi i Cërrikut, Pallati 100, pranë shkollës Jeronim De Rada; Berat, Kucovë, Lagjja Lukan Prifti, në krah të Albtelekom; Gjirokastër Sheshi Cerciz Topulli, kati 1, godina Hotel Çajupi; Tiranë, Rruga George W Bush, Kulla 2 përballë Parlamentit, Kati III; Përmet, Shëtitorja Sami Frashëri, në Krah të Albtelecomit, mbrapa Alpha Bank; Tiranë, Llazi Miho Pll 7, Kombinat; Fier, Lagjja Konferenca e Pezës, Bulevardi Jakov Xoxa, Pall.85, K 1,(pallati i Sharrës tek rrethrrotullimi); Pogradec Reshit Collaku, Lagjja nr.2; Krujë, Bulevardi Kryesor, në krah të Albtelecom; Fier, Patos, Lagjja " 1 Maji", përballë "Alpha Bank"; Elbasan, Cërrik, Lagjja Nr.2, Sheshi Kryesor pranë Farmaci Jeta; Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Komuna Farkë; Kavajë, Lagjja Nr.6, Rruga "Mehmet Babamusta", Sheshi Amerika; Kavajë, Lagjja Nr.2, Sallbeg Bulevardi Josif Budo; Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Tiranë Rr Kavajës, Ish M. Mame, Fab e Letrës; Tiranë, Rruga Bardhyl, Pallati 382, Shk 2, Ap 22

Adresa Email:
jorgjizallëmi@yahoo.com

Telefoni:
0692054800, 2274778

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 545 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 583 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 23 960 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 577 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 405 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 32 325 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 29 943 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 49 065 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 48 538 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 60 528 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 58 993 534,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 846 721 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 390 588 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 851 966 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 758 003 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 681 098 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 3 704 767 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 524 383 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 078 912 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 4 328 643 293,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 4 431 391 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 3 737 004 731,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016